ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งสมาคมไทยแลนด์พีเคไอ


ดู สมาคมไทยแลนด์พีเคไอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สมาคมไทยแลนด์พีเคไอ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ช่องทางการติดต่อ
E-mail: laddawan@etda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2142 2506 (Ms.Laddawan)