ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งสมาคมไทยแลนด์พีเคไอ


ดู สมาคมไทยแลนด์พีเคไอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สมาคมไทยแลนด์พีเคไอ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ช่องทางการติดต่อ
E-mail: nrca@etda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2123 1234