ข่าวสารและกิจกรรม

The Conference “The Common Denominators – Collaboration of Cross-Region on E-Government Application, Cloud Computing and Security”

The Common Denominators – Collaboration of Cross–Region on E-Government Application, Cloud Computing and Security วันที่: 13 มิถุนายน 2013 เวลา 08.30 – 16.30 สถานที่: โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

งานเปิดตัวสมาคม

งานเปิดตัวสมาคม Thailand PKI และการสัมมนา “กุญแจสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย : กุญแจสาธารณะ” (Key to Information Security of Thailand : Public Key Infrastructure) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 ส.ค. 2552