ทำความรู้จักกับ PKI

PKI ย่อมาจาก Public Key Infrastructure มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า  เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

สำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในขณะทำธุรกรรมทางออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อโทรศัพท์มือถือจากเว็บไซต์ที่ขายสินค้า เมื่อเราโอนเงินจากบัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าบุคคลที่เราติดต่อด้วยมีตัวตนอยู่จริง ดังนั้น เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยี PKI ช่วยเราในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างไร

เทคโนโลยี PKI มีหลักการทำงานที่ประกอบด้วยกุญแจ 2 ดอก คือ
1. กุญแจส่วนตัว (Private Key) จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบไม่ได้
2. กุญแจสาธารณะ (Public Key) จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้ และสามารถแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้

เนื่องจากการทำงานของกุญแจส่วนตัว และกุญแจสาธารณะ มีความสัมพันธ์กันคือ ถ้าเราใช้กุญแจส่วนตัวในการเข้ารหัสลับ เราจะต้องถอดรหัสลับโดยใช้กุญแจสาธารณะเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าใช้กุญแจสาธารณะในการเข้ารหัสลับ จะต้องถอดรหัสลับได้ต้องใช้กุญแจส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งกุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะจะต้องใช้กันเป็นคู่ๆ เช่น กุญแจส่วนตัวของนาย เอ ต้องใช้คู่กับกุญแจสาธารณะของนาย เอ เท่านั้น แต่จะใช้กุญแจส่วนตัวของนาย เอ คู่กับ กุญแจสาธารณะของนาย บี ไม่ได้